Általános Szerződési Feltételek
I. Az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) tartalma
A jelen felhasználási feltételek („Szabályzat”) a Szolgáltató ( Oddsmester ) oldalán elérhető szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül a Oddsmester Facebook oldal, Facebook csoport, Instagram oldal valamint weboldalának (egyaránt: „Oldal”) látogatója, illetőleg mindenki, aki a Oddsmester bármely további médiafelületeit és ingyenes, vagy fizetős szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
Az Oddsmester bármikor jogosult a Szabályzat módosítására egyeztetés nélkül. Ezzel együtt a Felhasználó elfogadja, hogy jelen szabályzat módosítása kizárólag Szolgáltató (Oddsmeter) jogosultságai alá tartozik.  A módosításról rövid felhívás formájában az Oldalon, és/vagy levélben tájékoztatja a Felhasználókat hatályba lépés előtt 3 munkanapon belül. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Az Oldal és annak szolgáltatásainak működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői
Az Oldal használatát törvényileg nagykorú (Magyarországon 18. évüket betöltött önálló személy) Felhasználók számára ajánljuk. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a Felhasználónak be kell töltenie a tartózkodási helye szerinti országban hatályos részvétel korhatárát is.

A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása sportesemények egyéni véleményéről, magyar és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Az Oldal információt, tanácsot és útmutatót ad a téma iránt érdeklődőknek.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. 

A Szolgáltató független szervezet, nem: birtokolja, látja el információkkal, befolyásolja, tulajdonolja: szerencsejáték szervezet, sportcsapat, sportoló.
A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az Oldalra továbbított ötleteket, képeket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni.
Tilos az Oldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot feltölteni, vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, hozzászólni.
III. Prémium szolgáltatások
A Szolgáltatói fizetős tartalmak, prémium kategóriája, az oldalon tájékoztatásban megjelölt részvételi díj kiegyenlítésével érhető el a Felhasználók számára. A Felhasználó előfizetést vásárolhat valamely befizetési formával (bővebb felvilágosítást kaphat a Szolgáltatótól üzenetben). Az összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezésétől számított 72 órán belül a Felhasználó egy zárt részleg keretein belül juthat hozzá a prémium tartalomhoz.
Amikortól a Felhasználó a prémium tartalmak birtokába jut, „Előfizető”-vé válik és elállási joga nincsen. A Felhasználó jogában áll a tagsága felfüggesztésére, szüneteltetésére, illetve a maradék idő letöltésére a Szolgáltatóval előre egyeztetett, meghatározott időintervallumok között.

A Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az előfizetési díj visszatérítési garancia elbírálása/döntései/bejelentése/visszavonása a Szolgáltató (Oddsmester) kizárólagos jogkörei közé tartozik.
Előfizetőink aktuális sportmérkőzések elemzéseit, és esélylatolgatásait olvashatják, vásárolt tagásgtól függően, ez lehet 1 hetes, 6 hónapos valamint 12 hónapos tagság. A Szolgáltató alapvetően szórakozási célra ajánlja a szolgáltatásait, a Felhasználó (beleértve az Előfizetőket is) tudomásul veszi, hogy mindennemű sportfogadás kockázattal jár. További a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közvetett, sem közvetlen: ajánlást, felhívást, buzdítást, utalást semmiféle szerencsejátékban való részvételre, a Felhasználó saját felelősségére használja fel az Oldalon leközölt információkat. Éppen ezért a Szolgáltató nem garantálja, hogy az összes felvitt ajánlás pozitív kimenetelű lesz. Az esetleges pénzügyi veszteségekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A Felhasználó / Előfizető számára tilos a Szolgáltatótól kapott bármilyen információ továbbadása harmadik személynek/szervnek, az interneten való feltüntetése, ill. bármilyen nemű terjesztése, publikálása a Szolgáltató írásbeli engedélye és/vagy forrásmegjelölés nélkül.
A Felhasználó / Előfizető köteles megadni a szolgáltatás igénybevételét igazoló elektronikus számla kiállításához szükséges személyes adatait (valódi név, bejelentett lakcím, élő e-mail cím).
IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
Szerzői Jogok: A Szolgáltatás, valamint az Oldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Oldal tartalmának átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.
V. Általános felelősségkizárás

Az Oddsmester külső és belső keretein belül mindent megvalósít annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon elérhető Szolgáltatást felhasználóbarát szinten.
 Az Oddsmester (https://www.oddsmester.com) - nem vállal felelősséget a jelen webhelyen igénybe vett, szolgáltatásban található, azon keresztül leközölt, ott hivatkozott, onnan letöltött vagy ott elért előfizetéshez kötött tartalom, reklám, hír, pontosságáért, megbízhatóságáért, annak elmaradásáért, sem a Szolgáltatással együtt vagy azzal kapcsolatban vagy valamely reklám, egyéb információ, illetve ajánlat eredményeképpen megjelenített megvásárolt, vagy megszerzett bármely szellemi termék, információ, hír, vagy egyéb tartalom minőségéért. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy kizárólag saját kockázatára olvassa el, használja fel a leközölt információkat.

 A 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján a Weboldalon elérhető Szolgáltatás nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. A leírtak ismeretében a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlapon elérhető Szolgáltatást kizárólag személyes szórakoztatás, nem pedig haszonszerzés céljából veszi igénybe.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett vagy következmény kárért, amely az Oldal használatából, illetve amely az Oldalon található információkkal kapcsolatosan merült fel.
VI. Adatvédelem
A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.